Siezz streeft er naar de informatie op deze website zo volledig en juist mogelijk te maken. Het kan echter voorkomen dat informatie op de website onvolledig of onjuist is. Siezz is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website. www.siezz.nl is eigendom van Siezz te Oudenbosch. Het is niet toegestaan om informatie of foto’s van deze website openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming.